• http://fcgnorge.no/wp-content/uploads/01.jpg
  • http://fcgnorge.no/wp-content/uploads/02.jpg
  • http://fcgnorge.no/wp-content/uploads/03-1.jpg
  • http://fcgnorge.no/wp-content/uploads/04.jpg
http://fcgnorge.no/wp-content/themes/flare/images/shadow-1.png

FCG er et nordisk konsulentselskap
med omlag 80 eksperter innenfor:

  • Risiko- og kapitalstyring
  • Regulatoriske krav og tilsyn
  • Kredittområdet og prosesser
  • Finance & Treasury
  • Intern styring og kontroll (virksomhetsstyring)

FCG har svært god oversikt over det finansielle markedet. Kombinert med vår forretningsforståelse og innsikt i regler og praksis, kan vi identifisere effektive og bærekraftige løsninger basert på kundens behov, ambisjoner og krav. Vårt mål er å inngå langsiktige partnerskap med våre kunder hvor vi kan støtte, inspirere og utfordre virksomheten.

FCG samarbeider i dag med alle typer av finansielle selskaper som banker, forsikringsselskap, kapitalforvaltere, verdipapirselskap og ikke-finansielle selskaper som påvirkes av finans- og kapitalmarkedene.