FCG

FCG

Östermalmstorg 1, 5tr
SE-114 42, Stockholm
Sverige

Org. nr. 556753-0273

Se i Google maps
Växel: +46 8 41 07 59 10
E-post: info@fcg.se

CV

Joar Langeland

Partner

+47 484 06 062
joar.langeland@fcgnorge.no

Joar Langeland

Partner

Kompetanse: Joar har mer enn 30 års erfaring fra nordiske storbanker i ledende stillinger i flere europeiske land og USA. Han har omfattende kunnskap og ekspertise innenfor områder som risikostyring, compliance, forretningsutvikling, betalingsløsninger, IT og informasjonssikkerhet. Han er en nestor innenfor Regulatoriske krav til Fintech-bransjen.

Erfaring: Joar har jobbet i flere operative lederstillinger innenfor Risk Management og Control. Han har vært prosjektleder for globale store, regulative implementeringsprogram som Basel II. Langeland har jobbet som leder for drift- og støttefunksjoner og ledet store endringsprosjekt blant annet ved bruk av LEAN. I tillegg har han ledet og vært sponsor for et antall store og komplekse IT-prosjekter.

Som COO har Joar vært forretningsansvarlig og utviklet flere nye produkter og løsninger.

CV

Stein Aage Bless

Senior Manager

+47 9063 4379
stein.aage.bless@fcgnorge.no

Stein Aage Bless

Senior Manager

Kompetanse: Stein Aage har flere års erfaring fra risikostyring og risikokonsulentvirksomhet, samt lang og bred operativ erfaring fra DNB, både i ulike stabsroller og som en av lederne i DNB Boligkreditt AS. Var med på å bygge opp DNB Boligkreditt fra start. Som konsulent har Stein Aage blant annet jobbet med konsesjonssøknader for ulike typer av konsesjonspliktige foretak, ICAAP-prosesser, GAP-analyser, utarbeidelse av styringsdokumenter og prosessdokumentasjon.

Erfaring: Stein Aage har mer enn 20 års erfaring fra bank og finans og konsulentbransjen. Har jobbet for DNB, Postbanken, Capgemini, samt egen konsulentvirksomhet.

Utdanning: MBA fra Macquarie Graduate School of Management, Sydney – Australia, Master of Management kurs i Consulting fra Handelshøyskolen BI, Oslo, og Handelsøkonom (4-åring økonomi, ledelse og markedsføringsutdanning) fra Oslo Handelshøyskole.