COMPLEX SOLUTIONS FOR YOUR WORLD, MADE SIMPLE

Redefining the finance industry, for business, people and society

Spesialistene på risikostyring
og compliance

Vil du vite mer?
 

Her kan du se våre nyeste insights

  • Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner
    I Finanstilsynets strategiplan for 2019-2022 er gjenopprettingsplaner et viktig omtalt tema. Dette vil i stor grad bli prioritert i årene fremover. Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner sikrer ikke bare at virksomheter er compliant, men gir også …
  • Oppsummering – Finanstilsynets strategiske mål 2019-2022
    Tirsdag 29. januar 2019 publiserte Finanstilsynet sine strategiske mål for perioden 2019 til 2022. Hovedmålet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder gjen-nom en forsvarlig aktivitet på alle tilsynsområder. Finanstilsynet …