COMPLEX SOLUTIONS FOR YOUR WORLD, MADE SIMPLE

Redefining the finance industry, for business, people and society

Spesialistene på risikostyring
og compliance

Vil du vite mer?
 

Her kan du se våre nyeste insights

  • IRB-tilsyn
    I løpet av 2018 har Finanstilsynet gjennomført tilsyn hos flere banker for oppfølgning av deres beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Som følge av Basel II kan banker søke om å bruke egne modeller for å beregne kapitalkravet for kredittrisiko. …
  • Nye regler for forsikringsdistribusjon
    IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) regulerer all distribusjon av forsikring. Hovedformålet med IDD er å sørge for økt forbrukerbeskyttelse i tillegg til å gi likere konkurransevilkår for ulike distribusjonskanaler. 26. oktober 2018 vedtok …