COMPLEX SOLUTIONS FOR YOUR WORLD, MADE SIMPLE

Redefining the finance industry, for business, people and society

Spesialistene på risikostyring
og compliance

Vil du vite mer?
 

Her kan du se våre nyeste insights

  • FCG søker dyktige jurister/advokater innen verdipapirområdet!
    Vi vokser kraftig og vil ha deg med på reisen!   FCG er Skandinavias ledende eksperter innen finansregulatorisk rådgivning, risikostyring og compliance og vi står foran en betydelig videre satsning i Norge. Vi søker derfor engasjerte …
  • Nye krav til myndighetsrapportering
    Fra og med 4. kvartal 2017 blir det obligatorisk for foretak underlagt CRD IV å levere samtlige rapporter i XBRL format. For mange vil dette innebære økte IT-kostnader og utfordringer ved å kvalitetssikre innholdet i henhold til de nye kravene, da …