COMPLEX SOLUTIONS FOR YOUR WORLD, MADE SIMPLE

Redefining the finance industry, for business, people and society

Spesialistene på risikostyring
og compliance

Vil du vite mer?
 

Her kan du se våre nyeste insights

  • Nye krav til myndighetsrapportering
    Fra og med 4. kvartal 2017 blir det obligatorisk for foretak underlagt CRD IV å levere samtlige rapporter i XBRL format. For mange vil dette innebære økte IT-kostnader og utfordringer ved å kvalitetssikre innholdet i henhold til de nye kravene, da …
  • FCG Frokostseminar – Når er utkontraktering lønnsomt?
    Å legge deler av viktige sentrale funksjoner til en ekstern samarbeidspartner (utkontraktering), kan øke kvaliteten på arbeidet, frigjøre ressurser og senke kostnadene til bedriften. Men er det alltid lønnsomt? Onsdag 5. juli 2017 inviterer FCG til …