Nye krav til myndighetsrapportering

Anonym FröbergUncategorized

Fra og med 4. kvartal 2017 blir det obligatorisk for foretak underlagt CRD IV å levere samtlige rapporter i XBRL format. For mange vil dette innebære økte IT-kostnader og utfordringer ved å kvalitetssikre innholdet i henhold til de nye kravene, da ansvaret for å levere i XBRL format hviler på foretakene selv. Det vil ikke lenger være mulig å levere … Read More

FCG Frokostseminar – Når er utkontraktering lønnsomt?

Anonym FröbergUncategorized

Å legge deler av viktige sentrale funksjoner til en ekstern samarbeidspartner (utkontraktering), kan øke kvaliteten på arbeidet, frigjøre ressurser og senke kostnadene til bedriften. Men er det alltid lønnsomt? Onsdag 5. juli 2017 inviterer FCG til frokostseminar om utkontraktering. Påmelding >>

Finanstilsynets ROS(Risiko og Sårbarhet) Rapport ute nå!

Anonym FröbergUncategorized

Ikke så mye nytt, men fortsatt store utfordringer hos foretakene. Utkontraktering av IT, mangelfull, kontroll og testing ved større endringer og mangelfulle beredskapsplaner er noe av det rapporten peker på. Styring og kontroll internt knyttet til IT systemer spesielt rundt behørighetskontroll, logging inkl. telefonlogging er områder som må forbedres. Regelverk endringer i form av blant annet ny hvitvaskingslov(AML4), Personvernforordning(GDPR), nytt … Read More

Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR

Anonym FröbergUncategorized

I forbindelse med den nye personvernforordningen 1 (GDPR), har Artikkel 29- gruppen2 lagt frem sin arbeidsplan for 2017. Arbeidsplanen viser at de vil fortsette arbeidet med å avklare innholdet i og etterlevelsen av bestemmelsene i GDPR ved å gi veiledende uttalelser.  Det er nylig gitt uttalelser om dataportabilitet3, personvernombud4 og ansvarlig tilsynsmyndighet5. I uttalelsene tydeliggjør arbeidsgruppen innholdet i kravene som … Read More

FCG Frokostseminar

Anonym FröbergUncategorized

Personvernforordningen – er du klar for den største regulatoriske endringen på personvernområdet på over 20 år? FCG Norge har gleden av å invitere til frokostseminar 9. Mars 2017 – med SAS Institute og Tommy Fjeldheim. Kravene til ivaretakelse av personvern blir vesentlig skjerpet gjennom den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), som også vil gjelde i EØS. Forbrukeren eier sine personopplysninger … Read More

VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – «Folkefinansiering»

Anonym FröbergOkategoriserade

I går publiserte Finanstilsynet en rapport i brevs form som inneholder en rekke avklaring ift hva som kreves av tolkninger, presiseringer og vurderinger for de ulike aktørene som har til hensikt å involvere seg i dette. I denne forbindelse har vi gjort en oppsummering som samler det viktigste i brevet fra Finanstilsynet og en tabell med henvisning til; Type tjenester, … Read More