Nye regler for forsikringsdistribusjon

hugoNyheter

IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) regulerer all distribusjon av forsikring. Hovedformålet med IDD er å sørge for økt forbrukerbeskyttelse i tillegg til å gi likere konkurransevilkår for ulike distribusjonskanaler. 26. oktober 2018 vedtok EØS-komiteen å ta direktivet inn i EØS-avtalen, men på en slik måte at Norge har tatt forbehold om behandling i Stortinget. Det er derfor usikkert når IDD-bestemmelsene trer i kraft i … Read More

EIOPA publiserer resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet

olofNyheter

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har publisert resultatet av stresstesten for 2018 av det europeiske forsikringsmarkedet. Testen stresser markedet som helhet og dets evne til å absorbere mulige markedssjokk. To av scenariene var en kombinasjon av markeds- og forsikringsspesifikke risikoer, det tredje naturkatastrofe. Resultatet bekrefter at det er en signifikant sensitivitet for mulige markedssjokk. Sårbarheten forekommer ikke … Read More