Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner

hugoOkategoriserade

I Finanstilsynets strategiplan for 2019-2022 er gjenopprettingsplaner et viktig omtalt tema. Dette vil i stor grad bli prioritert i årene fremover. Utarbeidelse av gjenopprettingsplaner sikrer ikke bare at virksomheter er compliant, men gir også virksomheter verdifull læring som kan brukes for å synliggjøre økonomisk stabilitet til eiere samt sikre bedre kontroll i tilfelle uforutsette hendelser oppstår. Fra 1.januar 2019 trådte … Read More

Oppsummering – Finanstilsynets strategiske mål 2019-2022

hugoOkategoriserade

Tirsdag 29. januar 2019 publiserte Finanstilsynet sine strategiske mål for perioden 2019 til 2022. Hovedmålet er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder gjen-nom en forsvarlig aktivitet på alle tilsynsområder. Finanstilsynet uttrykker likevel at en-kelte områder er av særlig prioritet. Disse er makrotilsyn, soliditetstilsyn med banker, tilsyn med utlånpraksis, pensjons- og fondsprodukter, betalingsforetak og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. I statsbudsjettet … Read More

IRB-tilsyn

hugoOkategoriserade

I løpet av 2018 har Finanstilsynet gjennomført tilsyn hos flere banker for oppfølgning av deres beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Som følge av Basel II kan banker søke om å bruke egne modeller for å beregne kapitalkravet for kredittrisiko. Det er en generell oppfatning om at bruk av IRB-modeller fører til lavere kapitalkrav enn standardmetodene i det generelle regelverket. Dette … Read More

VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – «Folkefinansiering»

Anonym FröbergOkategoriserade

I går publiserte Finanstilsynet en rapport i brevs form som inneholder en rekke avklaring ift hva som kreves av tolkninger, presiseringer og vurderinger for de ulike aktørene som har til hensikt å involvere seg i dette. I denne forbindelse har vi gjort en oppsummering som samler det viktigste i brevet fra Finanstilsynet og en tabell med henvisning til; Type tjenester, … Read More

IFRS9 en utfordring ikke BARE for Forbrukslånbankene….

Anonym FröbergOkategoriserade

IFRS9 en utfordring ikke BARE for Forbrukslånbankene…. I dagens DN er det stort oppslag om fremtidig økning i tapsavsetninger blant annet i forbindelse med innføringen av IFRS 9 regelverket. Vil du vite mer om hva IFRS 9 er og hvordan det påvirker din virksomhet kan FCG bistå i gjennomføringen av en konsekvensanalyse. Les mere om oss og IFRS 9 på … Read More

Strengere krav til startups i den nye personopplysningsloven

Anonym FröbergOkategoriserade

Norske bedrifter står overfor den største endringen i håndteringen av personopplysninger siden personopplysningsloven ble innført. I mai 2018 blir EUs personvernsforordning (2016/679) gjennomført i Norge i form av en ny  personopplysningslov – en endring som betyr ekstra beskyttelse for den enkelte person og trussel om sanksjoner for bedrifter dersom personopplysninger ikke håndteres riktig. For å lese hele vår innsikt, klikker … Read More

FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo.

Anonym FröbergOkategoriserade

Flere enn 200 interesserte fra den tradisjonelle finansbransjen sammen med den disruptive gjengen skapte spennende diskusjoner under panel debatten som var en av flere interessante punkter. FCG sammen med Nordea’s ledende BlockChain spesialist Lasse Meholm fikk holde fanen høyt for «ordning&Reda» og argumentere for behovet av kontroll og regulering av den nye teknologien. Morsomt og interessant å agere på vegne … Read More

FCG in the first international CryptoFinance Summitto

Anonym FröbergOkategoriserade

FCG is an innovative partner to the financial industry. We are dedicated to contribute to the development of the FinTech industry. FCG  has a clear and valuable offering to the Fintech industry and we seek to be the trusted advisor to both the established players AND  to the disruptive and innovative Fintech industry. We are therefore proud to take part … Read More