FCG / Bransjer / Bank

Bank


Akkurat som mange andre bransjer, er banksektoren under konstant utvikling. Endringene er ofte drevet av nytt regelverk som det i mange tilfeller kan ta flere år å tilpasse seg. De nye kravene kan til en viss grad være ukjent inntil relativt kort tid før innføringsperioden, og i tillegg kan de stadig endres. Derfor er det viktig å oppnå et rimelig nivå for automatisering og fleksibilitet i forhold til både teknologi- og forretningsutvikling.

Parallelt med å tilpasse seg nye regler, må kundenes endrede forventninger og atferd analyseres og imøtesees med sikte på å opprettholde eller forbedre konkurranseevnen.

Gjennom vår spesialkompetanse og våre erfaringer, kan vi hjelpe deg med å finne den optimale løsningen. Dette kan vi gjøre innenfor følgende områder:

  • Rådgivning og opplæring
  • GAP-analyse og implementering
  • Prosjektledelse
  • Ressursbistand og outsourcing
  • Analyser og estimat
  • Kontroll og valideringer
  • Rapportering
  • Konsesjonssøknader
  • Revisjons & ”Second Opinon”