FCG / Bransjer / Fond

Fond


En rask og omfattende utvikling har preget, og preger fortsatt fondsbransjen. En sentral del av dette har vært utviklingen innenfor reguleringen av fond og forvaltere, hovedsakelig gjennom nye tilskudd til det tidligere UCITS-direktivet og det nye AIFM-direktivet.

De nye og endrede forskrifter stiller større krav til organisasjonen, blant annet innenfor risikostyring og verdivurdering. Dette kombinert med skjerpet tilsyn og krav fra Finanstilsynet, skaper utfordringer for fondsforvaltere i deres løpende virksomhet.

FCG bistår med å finne rett løsning basert på dine spesifikke behov. Vi kan bidra med alt fra risikostyring og compliance, konsesjonsspørsmål og myndighetsrapportering.

Dette er et utvalg av tjenester vi kan tilby:

  • Konsesjonssøknad
  • Gjennomlysning av driften ut fra regelverk og bransjepraksis
  • Outsourcing, interimsløsninger og prosjektledelse
  • Løpende rådgivning til styret, ledelse og kontrollfunksjoner
  • Bistand til utvikling av veiledningsdokumenter, risikoanalyse, etc.
  • Bistand til regulatorisk rapportering
  • Fund Management Services gjennom vårt selskap FCG Fonder (i Sverige)