FCG / Bransjer / Forsikring

Forsikring


Forsikringsbransjen defineres av omfattende endringer innenfor politikk, regelverk, økonomiske og sosiale faktorer, teknologi, miljø og klima. En sentral del er gjennomføringen av nytt regelverk som stiller store krav til tilpasning og integrering i den daglige driften.

Hvordan kan tilpasning og etterlevelse best oppnås? Og hvordan kan du gjennomføre en effektiv og bærekraftig, langsiktig virksomhet og samtidig oppnå positiv kunde- og forretningsutvikling?

Vi vil gjerne svare på disse spørsmålene, og tilbyr forsikringsselskap følgende tjenester:

  • Rådgivning og opplæring
  • GAP-analyse og implementering
  • Prosjektledelse
  • Ressursbistand og outsourcing
  • Analyser og estimat
  • Kontroll og valideringer
  • Rapportering
  • Konsesjonssøknader
  • Revisjons & ”Second Opinon”