FCG / Bransjer / Ikke-finansielle selskap

Ikke-finansielle selskap


Selskap som til vanlig ikke engasjerer seg i finansielle aktiviteter, kan også ha stor nytte av å se på det finansielle markedet. Særlig når det handler om nærliggende problemstillinger eller områder som finansmarkedene har lang erfaring med. Denne type spørsmål ligger gjerne utenfor kjernevirksomheten, og da kan det være relevant å søke eksperthjelp innenfor dette området.

FCG har lang erfaring fra finansmarkedet og har spesialkompetanse knyttet til operativ risiko, regler og krav i fullt samsvar med den forretningsdrivende virksomheten. Uansett om det dreier seg om finansiell risiko, operasjonell risiko og omdømmerisiko, er det strategiske, metodiske og kulturelle ståstedet det samme.

FCG tilbyr blant annet tjenester innen områder som risikostyring, treasury, kreditthåndtering, hvitvasking og generell intern styring og kontroll. FCG har dessuten et bredt tilbud kompetansetilbud innenfor finans som omfatter en stor del av en CFOs ansvar, for eksempel forretningsutvikling, finansstyring, treasury og regnskap.