FCG / Bransjer / Verdipapir

Verdipapir


Innføringen av MiFID og det kommende MiFID 2-direktivet har stor betydning for de skiftende forutsetningene som råder i verdipapirmarkedet. De nye reglene stiller sterkere krav til organisering, risikohåndtering og åpenhet. Dette kombinert med skjerpet tilsyn og krav fra Kredittilsynet, innebærer større utfordringer for selskapene.

Lang erfaring fra ulike roller innen verdipapirområdet, innebærer at vi kan bistå ditt selskap i alt fra risikostyring og compliance, til konsesjonsspørsmål og myndighetsrapportering.

Dette er eksempler på hva vi kan gjøre for deg:

  • Konsesjonssøknader
  • Gjennomlysning av driften basert på regulatoriske og bransjepraksis
  • Outsourcing, interimsløsninger og prosjektledelse
  • Løpende rådgivning til styret, ledelse og kontrollfunksjoner
  • Bistand i utvikling av veiledningsdokumenter, risikoanalyse, etc.
  • Bistand i regulatorisk rapportering