FCG
 • Utvalgt Innsikt

  XBRL-Løsning for finansiell Myndighetsrapportering

  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) er en global standard som bygger på XML-syntaksen (og relaterte teknologier) for dokumentering, rapportering og lagring av finansiell data. Formatet blir brukt av både tilsynsorganer og bedrifter for å utveksle finansiell informasjon. Formålet med implementeringen vil være å sikre en standardisert rapportering tilpasset nye økte tilsynskrav, samt å bedre valideringen …

  Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalgt Innsikt

  Nye personvernsforordningen

  Den 25 mai 2018 trer den nye personvernforordningen i kraft. Fristen for gjennomføring i norsk rett er samme dato. Det nye regelverket vil erstatte den nåværende personopplysningsloven (POL). Forordningen innebærer bedre og flere rettigheter for personer som får sine personopplysninger registrert (de registrerte) og medfører skjerpede krav og plikter til foretak og organisasjoner som behandler …

  Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalgt Innsikt

  EMIR – kort oppsummert

  EMIR – kort oppsummert – utfordringene står i kø med rapportering, clearing og marginering! I juni 2016 ble floken med EUs tilsynsmyndighet og grunnlovens suverenitetsregel endelig løst – og i september 2016 ble EUs Derivatforordning (EMIR) inntatt i EØS. 8. desember 2016 ble EMIR vedtatt innført i verdipapirhandellovens kapittel 13 med sikte på ikrafttredelse tidlig …

  Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalgt Innsikt

  Regulatory Insight

  Siden 2008 og finanskrisen vært en jevn strøm av nye regelverk mot finansbransjen. Mange har handlet om bransje og institusjonsinterne regler. I denne «Insight» «Regulations becomes Personal» har FCG sett nærmere på 5 kommende store og omfattende regelverk som medfører store endringer. Og alle disse 5 regelverkene vil påvirke enkeltindividet og allmenheten. Det er derfor …

  Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
  Document Act-on Form
  Skickar

Last ned: XBRL-Løsning for finansiell Myndighetsrapportering

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) er en global standard som bygger på XML-syntaksen (og relaterte teknologier) for dokumentering, rapportering og lagring av finansiell data. Formatet blir brukt av både tilsynsorganer og bedrifter for å utveksle finansiell informasjon. Formålet med implementeringen vil være å sikre en standardisert rapportering tilpasset nye økte tilsynskrav, samt å bedre valideringen …

Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
Document Act-on Form
Skickar

Last ned: Nye personvernsforordningen

Den 25 mai 2018 trer den nye personvernforordningen i kraft. Fristen for gjennomføring i norsk rett er samme dato. Det nye regelverket vil erstatte den nåværende personopplysningsloven (POL). Forordningen innebærer bedre og flere rettigheter for personer som får sine personopplysninger registrert (de registrerte) og medfører skjerpede krav og plikter til foretak og organisasjoner som behandler …

Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
Document Act-on Form
Skickar

Last ned: EMIR – kort oppsummert

EMIR – kort oppsummert – utfordringene står i kø med rapportering, clearing og marginering! I juni 2016 ble floken med EUs tilsynsmyndighet og grunnlovens suverenitetsregel endelig løst – og i september 2016 ble EUs Derivatforordning (EMIR) inntatt i EØS. 8. desember 2016 ble EMIR vedtatt innført i verdipapirhandellovens kapittel 13 med sikte på ikrafttredelse tidlig …

Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
Document Act-on Form
Skickar

Last ned: Regulatory Insight

Siden 2008 og finanskrisen vært en jevn strøm av nye regelverk mot finansbransjen. Mange har handlet om bransje og institusjonsinterne regler. I denne «Insight» «Regulations becomes Personal» har FCG sett nærmere på 5 kommende store og omfattende regelverk som medfører store endringer. Og alle disse 5 regelverkene vil påvirke enkeltindividet og allmenheten. Det er derfor …

Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
Document Act-on Form
Skickar

Last ned: Advantages of outsourcing risk performance calculations

Å outsource eller ikke er et strategisk viktig valg. Når man står overfor et slikt valg er ikke alle detaljene alltid opplagte. I denne FCG Insight drøfter vi de viktigste årsakene til at flere og flere bedrifter velger å outsource sine beregninger av ulike slag.

Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
Document Act-on Form
Skickar

Last ned: Challenges of an efficient risk calculation environment

Utfordringene med å opprettholde og utvikle en effektiv risikomåling med høy kvalitet, er både mange og komplekse. I denne publikasjonen illustrerer FCG noen av disse, som f.eks valg av IT-plattform for risiko program, som sikrer dekning og integritet av markedsdata og hvordan folk med rett kompetanse kan beholdes.

Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
Document Act-on Form
Skickar

Last ned: Creating value through risk based pricing

I kjølvannet av finanskrisen kan risikobasert prising fungere som et verktøy for bankene med formål om å bedre lønnsomheten, ta mer informerte strategiske beslutninger og optimalisere kundeforhold.

Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
Document Act-on Form
Skickar

Last ned: Comments on EIOPAs Technical Specifications for the Solvency II preparatory phase

30. april 2014 publiserte EIOPA tekniske spesifikasjoner som forberedelser til Solvens 2. Spesifikasjonene viser hvordan forsikringsselskapene vurderer eiendeler og gjeld, samt beregner soliditet og minstekrav til kapital.

Fyll inn e-postadressen din, så vi kan sende informasjon til din innboks.
Document Act-on Form
Skickar