Nye krav til myndighetsrapportering

Fra og med 4. kvartal 2017 blir det obligatorisk for foretak underlagt CRD IV å levere samtlige rapporter i XBRL format. For mange vil dette innebære økte IT-kostnader og utfordringer ved å kvalitetssikre innholdet i henhold til de nye kravene, da ansvaret for å levere i XBRL format hviler på foretakene selv. Det vil ikke lenger være mulig å levere … Read More

FCG Frokostseminar – Når er utkontraktering lønnsomt?

Å legge deler av viktige sentrale funksjoner til en ekstern samarbeidspartner (utkontraktering), kan øke kvaliteten på arbeidet, frigjøre ressurser og senke kostnadene til bedriften. Men er det alltid lønnsomt? Onsdag 5. juli 2017 inviterer FCG til frokostseminar om utkontraktering. Påmelding >>

Finanstilsynets ROS(Risiko og Sårbarhet) Rapport ute nå!

Ikke så mye nytt, men fortsatt store utfordringer hos foretakene. Utkontraktering av IT, mangelfull, kontroll og testing ved større endringer og mangelfulle beredskapsplaner er noe av det rapporten peker på. Styring og kontroll internt knyttet til IT systemer spesielt rundt behørighetskontroll, logging inkl. telefonlogging er områder som må forbedres. Regelverk endringer i form av blant annet ny hvitvaskingslov(AML4), Personvernforordning(GDPR), nytt … Read More

Artikkel 29-gruppen har lagt frem sin arbeidsplan for 2017 og gitt veiledende uttalelser om sentrale prinsipper i GDPR

I forbindelse med den nye personvernforordningen 1 (GDPR), har Artikkel 29- gruppen2 lagt frem sin arbeidsplan for 2017. Arbeidsplanen viser at de vil fortsette arbeidet med å avklare innholdet i og etterlevelsen av bestemmelsene i GDPR ved å gi veiledende uttalelser.  Det er nylig gitt uttalelser om dataportabilitet3, personvernombud4 og ansvarlig tilsynsmyndighet5. I uttalelsene tydeliggjør arbeidsgruppen innholdet i kravene som … Read More

FCG Frokostseminar

Personvernforordningen – er du klar for den største regulatoriske endringen på personvernområdet på over 20 år? FCG Norge har gleden av å invitere til frokostseminar 9. Mars 2017 – med SAS Institute og Tommy Fjeldheim. Kravene til ivaretakelse av personvern blir vesentlig skjerpet gjennom den nye personvernforordningen fra EU (GDPR), som også vil gjelde i EØS. Forbrukeren eier sine personopplysninger … Read More

VIKTIG INFO om Crowdfunding, P2P Lending – på norsk – «Folkefinansiering»

I går publiserte Finanstilsynet en rapport i brevs form som inneholder en rekke avklaring ift hva som kreves av tolkninger, presiseringer og vurderinger for de ulike aktørene som har til hensikt å involvere seg i dette. I denne forbindelse har vi gjort en oppsummering som samler det viktigste i brevet fra Finanstilsynet og en tabell med henvisning til; Type tjenester, … Read More

IFRS9 en utfordring ikke BARE for Forbrukslånbankene….

IFRS9 en utfordring ikke BARE for Forbrukslånbankene…. I dagens DN er det stort oppslag om fremtidig økning i tapsavsetninger blant annet i forbindelse med innføringen av IFRS 9 regelverket. Vil du vite mer om hva IFRS 9 er og hvordan det påvirker din virksomhet kan FCG bistå i gjennomføringen av en konsekvensanalyse. Les mere om oss og IFRS 9 på … Read More

Strengere krav til startups i den nye personopplysningsloven

Norske bedrifter står overfor den største endringen i håndteringen av personopplysninger siden personopplysningsloven ble innført. I mai 2018 blir EUs personvernsforordning (2016/679) gjennomført i Norge i form av en ny  personopplysningslov – en endring som betyr ekstra beskyttelse for den enkelte person og trussel om sanksjoner for bedrifter dersom personopplysninger ikke håndteres riktig. For å lese hele vår innsikt, klikker … Read More

FCG deltok og bidro til en spennende kveld i forbindelse med CryptoFinance International Summit i Oslo.

Flere enn 200 interesserte fra den tradisjonelle finansbransjen sammen med den disruptive gjengen skapte spennende diskusjoner under panel debatten som var en av flere interessante punkter. FCG sammen med Nordea’s ledende BlockChain spesialist Lasse Meholm fikk holde fanen høyt for «ordning&Reda» og argumentere for behovet av kontroll og regulering av den nye teknologien. Morsomt og interessant å agere på vegne … Read More

FCG in the first international CryptoFinance Summitto

FCG is an innovative partner to the financial industry. We are dedicated to contribute to the development of the FinTech industry. FCG  has a clear and valuable offering to the Fintech industry and we seek to be the trusted advisor to both the established players AND  to the disruptive and innovative Fintech industry. We are therefore proud to take part … Read More