FCG / Våre tjenester / Spesialområder / Risikostyring

Risikostyring


FCGs overordnede mål er å finne innovative og holdbare løsninger som er skreddersydd for hver enkelt kunde. Vi søker å finne løsninger i samsvar med våre kunders ambisjon, behov, virksomhet og tilstand. Løsningen skal være risikobasert og i henhold til prinsippet om proporsjonalitet.

Vi tilbyr:

  • Rådgivning  og løpende støtte til virksomheter, forretningssiden, kontroll- og støttefunksjoner i forhold til god risikostyring.
  • GAP-analyser,  en gjennomarbeidet metode for gjennomføring av effektive analyser med identifisering av gap og kvalitativ vurdering av virksomheten knyttet til regulatoriske krav og dokumentasjon med foreslåtte tiltak.

Et sentralt og viktig område er selve risikokontrollen. Vi tilbyr støtte innenfor disse fagområdene med utvikling og validering av modeller, prosesser, policy og rutiner. FCG har erfarne spesialister med lang operativ erfaring fra implementering av risikobasert virksomhetsstyring, risikomodeller, optimalisering gjennom hele verdikjeden, og regulatoriske endringer i virksomhetens kjerneprosesser.