FCG / Våre tjenester / Aktuelle tema / Anti-hvitvasking (AHV)

Anti-hvitvasking (AHV)


For å øke tilliten i finansmarkedene og hindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, er det behov for et robust system og kunnskap om gjeldende regler og lover. Det stilles høye krav til de enkelte aktørene, ikke minst med tanke på det fjerde hvitvaskingsdirektivet.

FCG tilbyr realistiske og bærekraftige løsninger for å sikre at man oppfyller kravene. Våre konsulenter har mange år erfaring med risikovurdering, revisjon, etterforskning, rutiner og prosessbeskrivelser både for finansielle og ikke-finansielle selskap i bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Sammen kan vi evaluere alle selskapets områder, og optimalisere styring av ressursene og ta de riktige valgene. FCG kan bistå med risikovurdering, risikohåndtering, forretningsplaner, kompetanse, kontroller og intern organisering.

FCG tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • Gjennomlysning av virksomheten med utgangspunkt i regelverk og bransjepraksis
  • Outsourcing, interimsløsninger og prosjektledelse
  • Kontinuerlig rådgivning og bistand til styret, ledelse og kontrollfunksjoner
  • Bistand i utvikling av styringsdokumenter, risikoanalyser o.l.
  • Bistand ved myndighetsrapportering
  • Kvalitetskontroll og oppfølging av iverksatte tiltak
  • Tilgang til vår Whistleblower-portal
  • Opplæring