FCG / Våre tjenester / Aktuelle tema / Basel IV

Basel IV


Gjennom det siste tiåret har finanssektoren blitt større og bli mer sammensatt. Dette har ført til økt systemrisiko som videre har resultert i både lengre og mer alvorlige finansielle kriser. Vi ser ytterligere økning i reguleringen av aktørene i finansmarkedet, hovedsakelig for bankene.

Basel III er i ferd med å bli implementert i lover, regler og forskrifter, og samtidig planlegger myndighetene innføring av ytterligere forskrifter under fellesbetegnelsen Basel IV.

Kort om Basel IV:

  • Store endringer i standardmetoder (sjablong)
  • Større krav til kapital
  • Sterkere krav til interne modeller
  • Større krav til offentliggjøring og transparens
  • Økt kompleksitet

FCG erfaringer medi Basel-forskriftene strekker seg tilbake til før årtusenskiftet. De fleste av våre konsulenter har deltatt i normgivning og implenentering på EU-nivå, eller har erfaring fra finansmyndigheter. FCG kan tilby bistand på alle områder som berøres av Basel IV.