FCG / Våre tjenester / Aktuelle tema / FinTech

FinTech


FinTech er et raskt voksende segment som utfordrer det tradisjonelle finansmarkedet, og imøtekommer kundenes krav til mobilitet, fleksibilitet og innovasjon. Å operere i finanssektoren er imidlertid forbundet med visse utfordringer der FinTech-selskapene både har behov for å skape tillit i markedet, samt oppfylle omfattende regulatoriske krav.

Det er viktig å kjenne til reglene som stilles til den aktuelle virksomheten og hvordan disse reglene skal tolkes og implementeres på riktig måte.

I motsetning til andre selskaper i finanssektoren, behøver ikke FinTech selskap kompromisse på samme måte når det gjelder implementering av et omfattende regelverk. I stedet kan de utvikle sin virksomhet gjennom å forholde seg til dem. Det vil si at de kan etablere prosesser og systemer som er godt egnet både for kunden og selskapet, og dermed skape en effektiv, sikker og transparent virksomhet.

FCG har et heldekkende tilbud av tjenester og produkter til FinTech selskap som blant annet inkluderer:

  • Gjennomlysning av selskapet med hensyn til regelverk og bransjepraksis
  • Konsesjonssøknader
  • Outsourcing av risikostyringsfunksjoner
  • Outsourcing av compliancefunksjoner
  • Outsourcing av rapportering til myndigheter
  • Prosesskartlegging og virksomhetsstyring
  • Utvikling og validering av risikomodeller
  • Opplæring av styret og ledelse
  • Løpende rådgivning og regulatorisk overvåking
  • Benchmarking av prosesser og modeller