FCG / Våre tjenester / Aktuelle tema / IFRS 9

IFRS 9


IFRS 9 er en regnskapsstandard for finansielle instrumenter som vil erstatte IAS 39. Ikrafttredelsen skjer 1 januar 2018, men en tidligere tilpasning er mulig.

IFRS 9 standarden inneholder en forbedret og mer logisk modell for klassifisering og måling. Det er en fremtidsrettet reserveringsmodell basert på forventede tap og en kraftig endring i metodikken for sikringsbokføring. Standarden er uten tvil den største utfordringen i området kredittrisikomodellering siden Basel 2, og betyr også at flere bedrifter enn før blir tvunget til å modellere sin risiko.

Selv banker med sofistikerte kredittrisikomodeller som i dag benyttes for beregning av kapital, står overfor tøffe endringer. Samtlige selskap vil måtte gjøre en innsats blant annet innenfor data, IT, prosesser, ledelse, rapportering, modellering, validering og revisjon. Selskapene må ved hvert rapporteringstilfelle ha en oppfatning om hvor man befinner seg i konjunktursyklusen, og hva det innebærer i forhold til forventet tap for hver enkelt transaksjon.

Selskapene har i ulik grad gjennomført forstudier, og i mange tilfeller valgt en tredjeparts programvare for å forenkle jobben. Men det er et omfattende arbeid som rammer mange deler av virksomheten. Ved å få en tydelig oversikt og nyttig veiledning om gjeldende regler og krav, kan det utvikles gode tiltak og aktiviteter.

FCG tilbyr følgende tjenester:

  • GAP-analyse
  • Valg av tredjepartsleverandør
  • Implementering
  • Validering