FCG / Våre tjenester / Aktuelle tema / MIFID II og IDD

MIFID II og IDD


I løpet av første kvartal 2018 vil MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) og IDD (Insurance Distribution Directive) implementeres i det norske regelverket og regulere verdipapir- og forsikringsforetak. MiFID II og IDD vil erstatte eksisterende regelverk som MiFID jeg og IMD.

De nye direktivene er omfattende og favner over mye mer enn de eksisterende reglene. Dette vil ha en stor innvirkning på de selskapene som omfattes av direktivet. Direktivet er delt inn i tre seksjoner; kundebeskyttelse, virksomhetsregler og åpenhet, og påvirker alt fra møtet med kunden til styremedlemmenes ansvar.

De viktigste endringene kan brytes ned til følgende:

  • Nye krav i møtet med kundene, som informasjon og kommunikasjon med kunder
  • Tydeligere prosesser for produktutvikling og distribusjon av produkter
  • Nye krav til innrapportering til myndigheter
  • Nye informasjons- og rapporteringskrav om kostnader og gebyrer til kunder
  • Strengere krav til intern styring og kontroll
  • Nye og tydeligere krav til kompetanse og opplæring

FCG yter bistand til virksomheter i forberedelsene frem til direktivene trer i kraft. Dette innebærer blant annet å tilpasse de operative prosessene som følge av de endringene og kravene som direktivene medfører. FCG har etablert effektive metoder og tilnærminger for å hjelpe hvert enkelt selskap ut fra dens størrelse, kompleksitet og krav. FCG tilbyr heldekkende bistand som strekker seg fra GAP-analyser og forstudier til gjennomføring og ledelse av prosjekter. I den kundetilpassede løsningen som tas frem, kan FCG sikre en korrekt implementering i tråd med de nye kravene.