FCG / Våre tjenester / Løsninger / FCG Fond

FCG Fond


Økt regulering og endringer i kapitalmarkedet innebærer behov for nye, innovative og effektive måter å jobbe på. I FCG-konsernet har vi etablert FCG Fonder, som er et forvaltningsselskap med fullmakt til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond.

FCGs forvaltningsselskap kan tilby forskjellige helhetlige løsninger basert på dine behov, hvor den samlede infrastrukturen, forvaltningen, risikohåndteringen og/eller administrasjonen av fondene forvaltes av spesialister.

Denne kostnadseffektive løsningen gjør at du kan fokusere på inntektsgenererende kjernevirksomhet, som i mange tilfeller er ledelse, salg og markedsføring. Basert på dine ønsker kan FCGs fondsselskap ha det formelle ansvaret for fondsvirksomheten og være den primære motparten til myndighetene. Dette innebærer lavere risiko for deg enn om du selv skal drive et fondsforvaltningsselskap med alle de nødvendige tillatelser. FCGs forvaltningsselskap kan også ta seg av de mer spesifikke delene av din fondsvirksomhet, som risikostyring og rapportering.

Les mer om FCG Fonder her