FCG / Våre tjenester / Løsninger / Myndighetsrapportering

Myndighetsrapportering


Alle finansielle selskap skal rapportere inn finansiell informasjon til myndighetene. Rapporteringskravene medfører at bedrifter skal kunne administrere og levere filer i ulike filformater. For mange selskap kan det innebære økte IT-kostnader, behov for forståelse av nye systemer, samt å være i stand til å kvalitetssikre innholdet i henhold til de nye kravene. Dette kan være et svært omfattende arbeid.

FCG har utviklet en modell for myndighetsrapportering som innebærer at vi kan håndtere dette for deg. Vi har IT-systemer tilpasset de ulike formatene, og kunnskap i å kvalitetssikre innholdet i rapportene. Tjenesten innebærer i korthet at vi får digitalt innhold fra deg og deretter håndterer vi hele prosessen.

Prosessen kan forenklet beskrives som følger:

  • FCG fremskaffer underlaget for rapportene basert på balanse- og resultatregnskapet, samt nødvendig tilleggsinformasjon fra deg.
  • Vi følger opp prosessen og sørge for at alt kommer med.
  • FCG oppretter transaksjonsfiler som er validert og klare for opplasting til Finanstilsynets rapporteringsportal.
  • Når rapporten er mottatt og validert i rapporteringsportalen, sendes det en kvittering på e-post tilbake til deg.

FCG tilbyr denne tjenesten for verdipapirforetak, banker, kredittbyråer, forvaltningsselskaper og alternative investeringsfond.