FCG / Våre tjenester / Løsninger / Opplæring

Opplæring


Som finansielle rådgivere og spesialister innenfor risikostyring, finansiell lovgivning og forretningsutvikling, møter vi daglig på utfordringer. Det kan være alt fra hvordan en endring i regelverket rent praktisk påvirker en bedrift, til hvordan man oppretter en VaR-modell i Excel. Basert på denne innsikten og de spesifikke behovene til våre kunder, utvikler og tilpasser vi opplæringsprogram.

Vår kunnskapsbase bidrar til at vår kompetanse fungerer og kan tilpasses ulike behov. Vi kan utdanne bredt, for eksempel dersom en ny avdeling har behov for å lære mer om AML. Vi tilbyr også spesialiserte kurs hvor vi går i dybden innenfor et smalere tema.

Alle opplæringsprogrammene utvikles i samarbeid med våre kunder, og vi vil tilpasse dem til dine behov og ønsker. Her er noen eksempler på opplæringsområder:

 • Ny databeskyttelsesordningers påvirkning på drift
 • Compliance i praksis
 • Risikostyring
 • Styrerbeid og styreansvar
 • Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
 • ”Value-at-Risk” i praksis
 • Markedsrisikomåling
 • Compliance og risikokontroll i første linje

Vi holder også opplæring om regler som styrer finansbransjen. Her er noen eksempler:

 • Solvens II
 • IFRS 4
 • IFRS 9
 • Kapitaldekning (Basel og EU)
 • UCITS IV
 • MiFID II