FCG / Våre tjenester / Løsninger / Risikoberegning

Risikoberegning


Finansiell virksomhet handler i stor grad om å ta risiko, og samtidig vite hvilken risiko virksomheten blir utsatt for. Det kan være kostbart i form av ressurser og systemer å måle og analysere risikoeksponeringen.

FCG tilbyr gjennom outsourcing risikoberegningstjenester basert på et markedsledende system, ARMS. Gjennom denne tjenesten kan et selskap få tilgang til en rekke ulike risikomodeller, eksponeringstjenester og stresstester. Det er en teknisk sikker løsning som følger alle nåværende og fremtidige regulatoriske krav.