FCG / Våre tjenester / Outsourcing / Compliance

Compliance


Dagens komplekse regelverk, tempoet i regulatoriske prosesser sammen med alle krav til compliance-funksjonen, gjør at en Compliance Officer ikke alltid har gode nok ressurser til å løse alle utfordringer i en bedrift. Som spesialist på compliance kan FCG kan være en guide i det løpende arbeidet, og gi verdifulle og nødvendig kompetanse gjennom bemanning av compliancefunksjonen.

Langsiktig partner

Gjennom et tett og langsiktig samarbeid vil FCG være en forretningsorientert partner som utfra din virksomhet og dine forutsetninger utvikler konkrete og spesifikke løsninger. Samtidig gir det mulighet til proaktivitet og innsikt i eventuelle problemer som kan unnvikes. Vårt mål er alltid å gjøre compliance-utfordringene enkle, og en viktig del av vårt arbeid handler om kunnskapsoverføring til ansatte og ledelse. På denne måten sikrer vi at kompetansenivået til våre kunder også utvikles, noe som resulterer i enda bedre styring og intern kontroll.

Team

Vi er et dedikert team som jobber for deg, men som også kontinuerlig innhenter bistand fra andre spesialister i FCG, for på denne måten å hele tiden å sørge for riktig kompetanse. Våre konsulenter har høy innsikt og de har gjerne bakgrunn fra compliance-funksjoner i finansielle selskaper eller fra arbeid i ulike tilsynsorgan. Det bringer verdifull erfaring til oppdragene, og i utviklingen av våre kunders forretning.