FCG / Våre tjenester / Outsourcing / Kreditt

Kreditt


Kredittutstedelse er en nøkkelprosess innen bank og finansvirksomhet, og påvirkes ofte av endringer i rammebetingelser, særlig regelendringer. Dette er endringer som stiller omfattende krav til virksomheten i forhold til tolkning av regelverket, konsekvensanalyse, praktisk gjennomføring av nye lover og prosedyrer, samt opplæring.

Mange opplever at det operative arbeidet lider når virksomheten endres eller når endringsprosesser krever erfaring og kompetanse som savnes i virksomheten. Det kan oppstå et behov for kredittanalytikere som kan bidra operativt, eller som kan ta ansvar for omstillingen.

FCG tilbyr interim- og outsourcingsløsninger og kan ta på seg roller som kredittsjef eller kredittanalytikere, for å bistå i den løpende rapporteringen, kredittoppfølgingen eller revisjonen. Denne type roller og ansvar motsvarer ikke alltid en heltidsstilling, og outsourcing kan være et kostnadseffektivt alternativ, samtidig som hele FCGs samlede spesialistkompetanse vil finnes tilgjengelig for deg.

FCG driver den outsourcede funksjonen selvstendig og uavhengig, samtidig som vi arbeider tett med deg og tilpasser vårt arbeid slik det passer for din situasjon. Vi kan dermed jobbe proaktivt og med høy kvalitet.