FCG / Våre tjenester / Outsourcing / Treasury

Treasury


Selv om mange finansielle selskaper i utgangspunktet er velfungerende virksomheter, er det gjerne rom for enda høyere akselerasjon. Gjennom en strømlinjeformet treasury-funksjon kan man skape større dynamikk i organisasjonen.

Det kan for eksempel innebære at bedriften ønsker å diversifisere finansieringen. Om man går fra å være styrt til å bli mer frittstående, for eksempel gjennom salg eller dersom virksomheten har vokst, som innebærer at den økonomiske eksponeringen blir viktigere. Ofte kan det handle om å dekke et behov i en pågående rekrutteringsprosess.

FCG har god erfaring fra ulike treasury-funksjoner, både fra banker, andre finansselskap, forsikringsselskaper og fra ikke-finansielle selskap. Denne erfaringen kombinert med kompetanse innenfor risikostyring, medfører at vi kan tilby verdiøkende interimløsninger. For finansielle virksomheter, kan vi også supplere med vår spesialkompetanse innenfor regelverk.