FCG / Våre tjenester / Spesialområder / Compliance

Compliance


Hvordan påvirkes selskapene innen finanssektoren når en helt ny generasjon av forskrift trer i kraft? Hva får MiFID- og AIFMD-direktivet og Basel III-forskriftene av konsekvensene og påvirkning?

Det vi merker oss er at det nye regelverket stiller omfattende krav til intern styring og kontroll av prosesser og prosedyrer, dokumentasjon, kommunikasjon, risikostyring og rapportering. Finanstilsynet krav utvikler seg til å bli stadig mer omfattende og konkrete. Og vi ser også at flere og flere bedrifter og sektorer omfattes av regelverket.

Flere av FCG konsulenter har hatt ledende stillinger i både tilsynsmyndigheter eller som ansvarlig for compliance i ulike typer finansielle selskap. Derfor har vi både erfaring og spesialkompetanse til å utvikle helt konkrete løsninger for din bedrift.

Vi tilbyr komplette tjenester innenfor områder som:

  • Konsesjonssøknader
  • Gjennomlysning av virksomheten med utgangspunkt i regulatoriske krav og bransjepraksis
  • Interimløsninger og prosjektledelse
  • Løpende rådgivning og bistand til styret, ledelse og kontrollfunksjoner
  • Bistand til utvikling av veiledningsdokumenter, risikoanalyse, etc.
  • Opplæring