FCG / Våre tjenester / Spesialområder / Customer Insight

Customer Insight


Digitaliseringen bidrar til færre fysiske kundemøter og at mengden av data eksploderer. Samtidig stilles det høyere krav i å møte kundene på en god måte. For å lykkes må bedriften være relevant. De store datamengdene, kombinert med økt prosessorkraft, åpner nye muligheter for å tolke dataene, forutsi utfall og handle basert på innsikt i arbeidet med å øke lønnsomheten. Data har blitt selskapets viktigste ressurs og dens største konkurransefortrinn, og analytikere som jobber med matematiske algoritmer og maskinlæring har blitt en strategisk viktig suksessfaktor.

Teknologi gjør forandring mulig, men det er menneskene som sammen får endringene til å skje. Derfor tror vi ikke at strategisk viktige suksessfaktorer løses gjennom overtakelse av IT-systemer fra en tredjepart, eller eies av enkeltpersoner og avdelinger. Vi tror at nøkkelen til en virkelig god forretning er kundeforståelse og evnen til å møte deres behov. For å lykkes, kreves mange små forflytninger i mange ledd.

FCG har lang erfaring fra et bredt analyseperspektiv (datalagring, avansert analytisk metodikk og bedriftstilpasning) i kombinasjon med en dyp bransjekunnskap. Vår styrke er at vi hjelper deg hele veien, fra utvinning og sammenstilling av data, til å arbeide kundedrevet i organisasjonen. For like mye som vi tror på det analytiske, vet vi at vellykkede tiltak også er avhengig av kultur og arbeidspraksis. Vi fokuserer derfor også på å bygge en langsiktig og bærekraftig virksomhet, i tråd med økte krav og regelverk knyttet til personlig integritet og hvordan dataene skal brukes.