FCG / Våre tjenester / Spesialområder / Organisasjon og prosesser

Organisasjon og prosesser


Å skape en effektiv organisasjon

Mange finansielle selskap har i de senere årene investert tungt for å tilpasse virksomheten, og å etablere de kontrollene som kreves for å svare på de økte kravene til regulering. Selv om reglene i hovedsak er basert på sunne prinsipper for risikostyring og velfungerende administrasjon og kundebehandling, oppfattes den regulatoriske implementeringen ofte som tyngende og hemmende for lønnsomhet og effektivitet.

Ineffektivitet

Mengden av komplekse regler, kombinert med korte frister for implementering, fører ofte til høy grad av reaktivitet. Dette kan igjen føre til økte kostnader og i mange tilfeller akkumulert ineffektivitet i organisasjonen, som igjen kan føre til negative effekter for styring og forretningsdrift. Regelverket har også en stor innvirkning på den strategiske agendaen innen lederskap og kulturelle spørsmål.

Hvordan vet man om din organisasjon lider av ineffektivitet? Det finnes ulike instrumenter for å måle dette. Det er som regel mest tydelig for selskapets kultur, der vi kan se typiske kjennetegn som:

 • Stadige omorganiseringer
 • Utydelige visjoner
 • Svak internkommunikasjon
 • Utydelig eierskap i viktige spørsmål
 • Lange beslutningsveier
 • Vanskeligheter med å prioritere
 • Høyt sykefravær
 • Mye «korridorsnakk»
 • Misfornøyde kunder
 • Fallende inntekter

Å skape endring

Når en organisasjon har slike kjennetegn, kan det føre til en ond sirkel som det kan være vanskelig å ta seg ut av. For å bryte ut, er det viktig å få frem hva det er som ikke fungerer. Det kan ofte handle om følgende forhold:

 • Selskapet har mistet retning; – hvem vi er, hva vi står for og hvilken målgrupper retter vi oss mot?
 • Ledelsen handler i panikk på grunn av misfornøyde kunder og sviktende inntekter
 • De ansatte kan ha blitt nedprioritert
 • Langsiktige mål endres stadig for på kort sikt for å snu den negative trenden

FCG har lang erfaring med å implementere endringer i organisasjoner, enten om det gjelder overholdelse av regelverk eller generelt knyttet til ledelse og kontroll. FCG bidrar med å identifisere hva som skaper ineffektivitet i organisasjonen og utarbeider en plan på kort og lang sikt, med formål å snu den negative trenden og skape ny fremtidstro.